Pasirinkite Skyrių

NMA paskirtis – valdyti valstybės ir Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei bei užtikrinti jos panaudojimo kontrolę, įgyvendinti paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemones. Tuo pačiu užtikrinti ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei valdymo sistemos sukūrimą. NMA turi dalyvauti įgyvendinant integruotą valdymo ir kontrolės sistemą, dalyvauti diegiant ir įgyvendinant ES bendrosios žemės ūkio politikos priemonių valdymo sistemą. Rengti ataskaitas apie panaudotas ES lėšas ir teikti šias ataskaitas Europos Komisijai (EK), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir kitoms institucijoms.

 

NMA Portalas: prisijungti

nma logotipas

NMA Prisijungimas

NMA informacinis portalas prisijungti leidžia per banką ar kitą autentifikacijos priemonę, paremta lygeverčiu skaitmeniniu sertifikatu. Naudojantis šiuo principu, prisijungimas pareiškėjams ir paramos gavėjams galimas be išankstinės registracijos sistemoje, o pagrindiniai duomenys apie pareiškėją yra automatiškai pateikiami tiesiai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

Apie svetainę

nma sistemos apžvalga (prisijungimo video)
NMA Sistema

NMA informacinį portalą valdo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinės sistemos yra skirtos paramos gavimo administravimui. Pareiškėjai čia gali teikti formas dėl paramos gavimo, matyti pateiktų paraiškų būseną ir gauti kitą susijusią informaciją. Čia taip pat viešai skelbiami pareiškėjai, kurie pateikė paraišką gauti paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros programas ir investicines bei kompensacines priemones (kaip tai nurodo ES teisės aktai).

Kas gali prisijungti prie NMA sistemos?

• Asmenys norintys teikti paraiškas (įgyti paraiškos gavėjo statusą) gali prisijungti pasinaudodami elektroninės bankininkystės prisijungimo priemonėmis. Norėdami prisijungti prie šios savitarnos portalo srities, pasirinkite skirsnį “Prisijungimas pareiškėjams ir paramos gavėjams” (Meniu punktas Pareiškėjams ir paramos gavėjams).

• Prisijungti taip pat gali bendradarbiavimo ar asmens duomenų teikimo sutartį su Agentūra sudarę asmenys. (Meniu punktas Registruotiems išorės naudotojams).

• NMA sistemos vartotojams reikia naudotis atskiru prisijungimo langu. (Meniu punktas Vidiniams NMA tinklo naudotojams).

NMA Programėlė

NMA Programėlė intgruoja žemės ūkio veiklą su modernia informacine sistema paremta “SENTINEL” palydovinio vaizdais žemės ūkio veikloms.

Mobilios programėlės pagalba galima teikti informaciją apie įvykdytas veiklas ir investicinius projektus, o taip pat ir pranešti apie kylančias problemas kurios gali būti susijusios su prisiimtų įsipareigojimų įvykdymu.

Programėlė taip pat skatina visuomenės aktyvumą ir įsitraukimą, kadangi NMA programėlės pagalba galima pažymėti plotą (tiksliai su automatiškai nustatomomis koordinatėmis), įkelti fotografijas ir taip pranešti apie netinkamai prižiūrimas teritojas (pvz plotus apaugusius krūmais, sosnovskio barščiais).

Kodėl nepavyksta prisijungti prie NMA sistemos?

Prisijungimui prie NMA sistemos pakanka turėti mobilųjį parašą ar kitą elektroinės atpažinties priemonę kuri naudojama prisijungimui prie Elektroninių valdžios vartų ar Internetinės bankininkystės sistemų. Jeigu sistema stringa ir Jums nepavyksta patekti į NMA portalo savitarnos sritį – pabandykite pasinaudoti kita autentifikacijos priemone arba pabandykite prisijungti vėliau.
Be to, atkreipkite dėmesį, kad NMA informacinis portalas turi keletą atskirų prisijungimo lankų, kurių paskirtis skiriasi. Jeigu esate vidinės sistemos darbuotojas arba turite partneriams skirtą paskyrą pagal bendradarbiavimo (ar duomenų teikimo) sutartį , tuomet prisijungimui naudokite jums priskirtą vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu jungiatės kaip pareiškėjas, ar paramos gavėjas, tuomet prisijungimui naudokite elektroninės bankininkystės prisijungimo priemones, arba elektroninių valdžios vartų alternatyvas.

Kartais dėl sistemų atnaujimo darbų ar ryšio sutrikimų nesuveikia mobilaus parašo sistema ar kita autentifikacijos posistemė. Tokios problemos paprastai išsprendžiamos per kelias valandas ir Jums nereikia imtis Jokių papildomų veiksmų, tačiau jeigu ir vėliau nepavyksta prisijungti, tuomet apie problemą turėtumėte pranešti sistemos darbuotojams svetainėje nurodytu pagalbos numeriu ar elektroniniu paštu.

NMA Programėlė telefone

NMA Programėlė (mobili versija)

Prisijungti galite NMA sistemos svetainėje adresu portal.nma.lt​